Windows üzerinde otomatik oracle yedek alma işlemi.

Kurgumuzda her gece saat 2 de veritabanının belirli kullanıcılarının yedeklerinin alınması;

Bir txt dosyası oluşturup aşağıdakı komutları içine yapıştırın; farklı kayıdet seçeneği ile “yedekAl.bat” olarak kaydedin;

komutların kısaca işlevi:
D:\oracle_db_yedek\ dizini altına fl_{tarih}.dmp yedeğini ve exp_fl_{tarih}.log dosyalarını oluşturur; ör: fl_2014114_165538.dmp exp_fl_2014114_165538.log

not: exp.exe nin bulunduğu dizini kendi kurulum durumunza göre ayarlamanız gerekir;

bağlantı kuracağınız userın CONNECT ve EXP_FULL_DATABASE rollerinin olması yeterli;

komutlar:
@echo off

CLS

ECHO.

set hour=%time:~0,2%

if “%hour:~0,1%” == ” ” set hour=0%hour:~1,1%

echo hour=%hour%

set min=%time:~3,2%

if “%min:~0,1%” == ” ” set min=0%min:~1,1%

echo min=%min%

set secs=%time:~6,2%

if “%secs:~0,1%” == ” ” set secs=0%secs:~1,1%

echo secs=%secs%

set saat=_%hour%%min%%secs%

for /f %%x in (‘wmic path win32_utctime get /format:list ^| findstr “=”‘) do set %%x

set mydate=%Year%%Month%%Day%%saat%

echo %mydate%

set kayitYer=D:\oracle_db_yedek\

start C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin\exp.exe ‘user/pass@serverIp:port/sidName’ FILE=”%kayitYer%fl_%mydate%.DMP” LOG=”%kayitYer%exp_fl_%mydate%.log” OWNER=(‘user1’, ‘user2’, ‘user3’) FEEDBACK=10000

ECHO.

ECHO Yedek alındı.

EXIT

“yedekAl.bat” dosyasını olusturduktan sonra üzerine çift tıklayarak çalışıp çalışmadığını görün.

her gece saat 2 de çalışmasını ayarlayalım;

Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\Yönetimsel Araçlar dizininden

Görev Zamanlayıcı uygulamasını çalıştırın, sırasıyla

Bir sonraki adımda Son diyerek işlemi bitiriyoruz; oluşturduğunuz görev üzerinde daha gelişmiş ayarlar düzenlemeler yapabilirsiniz, kısaca ve basitçe olmuştur inşallah 🙂

Windows üzerinde otomatik postgreSql yedek alma işlemi.

Kurgumuzda her gece saat 2 de veritabanının yedeğinin alınması;
Bir txt dosyası oluşturup aşağıdakı komutları içine yapıştırın; farklı kayıdet seçeneği ile”yedekAl.bat” olarak kaydedin;

komutların kısaca işlevi:
D:\postgresql_db_yedek\yedek_son dizini altına fl_{tarih}.backup yedeğini oluşturur;
ör: fl_2014114_165538.backup

not: pg_dump.exe nin bulunduğu dizini kendi kurulum durumunza göre ayarlamanız gerekir;

komutlar:
@echo off

set hour=%time:~0,2%
if “%hour:~0,1%” == ” ” set hour=0%hour:~1,1%
echo hour=%hour%
set min=%time:~3,2%
if “%min:~0,1%” == ” ” set min=0%min:~1,1%
echo min=%min%
set secs=%time:~6,2%
if “%secs:~0,1%” == ” ” set secs=0%secs:~1,1%
echo secs=%secs%
set saat=_%hour%%min%%secs%
for /f %%x in (‘wmic path win32_utctime get /format:list ^| findstr “=”‘) do set %%x
set mydate=%Year%%Month%%Day%%saat%

echo %mydate%

set BACKUP_DB=dbName
set BACKUP_FILE=D:\postgresql_db_yedek\yedek_son\fl_%mydate%.backup
SET PGPASSWORD=postgresUserPass
“C:\Program Files (x86)\pgAdmin III\1.18\pg_dump” -i -h serverIp -p 5432 -U postgresUserName -F c -b -v -f %BACKUP_FILE% %BACKUP_DB%

ECHO.
ECHO Yedek alındı.
EXIT

“yedekAl.bat” dosyasını olusturduktan sonra üzerine çift tıklayarak çalışıp çalışmadığını görün.
her gece saat 2 de çalışmasını ayarlayalım;
Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\Yönetimsel Araçlar dizininden
Görev Zamanlayıcı uygulamasını çalıştırın, sırasıyla

Bir sonraki adımda Son diyerek işlemi bitiriyoruz; oluşturduğunuz görev üzerinde daha gelişmiş ayarlar düzenlemeler yapabilirsiniz, kısaca ve basitçe olmuştur inşallah 🙂