Windows üzerinde otomatik oracle yedek alma işlemi.

Kurgumuzda her gece saat 2 de veritabanının belirli kullanıcılarının yedeklerinin alınması;

Bir txt dosyası oluşturup aşağıdakı komutları içine yapıştırın; farklı kayıdet seçeneği ile “yedekAl.bat” olarak kaydedin;

komutların kısaca işlevi:
D:\oracle_db_yedek\ dizini altına fl_{tarih}.dmp yedeğini ve exp_fl_{tarih}.log dosyalarını oluşturur; ör: fl_2014114_165538.dmp exp_fl_2014114_165538.log

not: exp.exe nin bulunduğu dizini kendi kurulum durumunza göre ayarlamanız gerekir;

bağlantı kuracağınız userın CONNECT ve EXP_FULL_DATABASE rollerinin olması yeterli;

komutlar:
@echo off

CLS

ECHO.

set hour=%time:~0,2%

if “%hour:~0,1%” == ” ” set hour=0%hour:~1,1%

echo hour=%hour%

set min=%time:~3,2%

if “%min:~0,1%” == ” ” set min=0%min:~1,1%

echo min=%min%

set secs=%time:~6,2%

if “%secs:~0,1%” == ” ” set secs=0%secs:~1,1%

echo secs=%secs%

set saat=_%hour%%min%%secs%

for /f %%x in (‘wmic path win32_utctime get /format:list ^| findstr “=”‘) do set %%x

set mydate=%Year%%Month%%Day%%saat%

echo %mydate%

set kayitYer=D:\oracle_db_yedek\

start C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin\exp.exe ‘user/pass@serverIp:port/sidName’ FILE=”%kayitYer%fl_%mydate%.DMP” LOG=”%kayitYer%exp_fl_%mydate%.log” OWNER=(‘user1’, ‘user2’, ‘user3’) FEEDBACK=10000

ECHO.

ECHO Yedek alındı.

EXIT

“yedekAl.bat” dosyasını olusturduktan sonra üzerine çift tıklayarak çalışıp çalışmadığını görün.

her gece saat 2 de çalışmasını ayarlayalım;

Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\Yönetimsel Araçlar dizininden

Görev Zamanlayıcı uygulamasını çalıştırın, sırasıyla

Bir sonraki adımda Son diyerek işlemi bitiriyoruz; oluşturduğunuz görev üzerinde daha gelişmiş ayarlar düzenlemeler yapabilirsiniz, kısaca ve basitçe olmuştur inşallah 🙂

Oracle 11g Kurulumu sonunda hata Enterprise Manager configuration failed due… Listener is not up or database…

Oracle 11g Kurulumu sonunda
“Enterprise Manager configuration failed due to the following error-
Listener is not up or database service is not registered with it…”
şeklinde bir hata alıyorsanız.

ok deyip devam ediniz kurulumu tamamlayınız.

SQL Plus ı çalıştırıp
kullanıcı adını girin: sys as sysdba
parolayı girin: sysPass (oracle database kurarken vermiş olduğunuz şifre)
SQL> select database_name from dual; komutundan sonra kurulum sırasında girmiş olduğunuz database name görülecektir, birden fazla database kurmuşsanız, hangsine bağlı olduğumuzu görmek için.

SQL> alter system set LOCAL_LISTENER='(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=serverIp)(PORT=1521))’ scope=both;
SQL> alter system register;

komutlarını çalıştırdıktan sonra sorun çözülmüş olacaktır.

Yada Database Configuration Asistans aracılığı ile yeni bir Database oluşturma esnasında
LOCAL_LISTENER='(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=serverIp)(PORT=1521))’
parametre set edilebilir.

Kurulum esnasında 9. adımda All Initialization Parameters butonuna tıklayarak
LOCAL_LISTENER parametresi set edilebilir, sonrasında kuruluma devam edilerek başarılı bir şekilde sonladırılır.

Kolay gelsin…

Oracle dan PostgreSQL’e DATABASE LINK

ilk olarak PotgreSQL odbc driver oracleın kurulu olduğu windows servera kurulacak;
ODBC veri kaynağı yöneticisinden
System DNS sekmesinde ekle butonuna tıklayarak PostgreSQL Unicode veri kynağını seçiyoruz.

PostgreSQL ile ilgili yerleri doldurup test butonuna tıkladığınzda bağlantı başarılı olduğunu görün.
Datasource butonuna tıklayıp “unknowns as LongVarChar” seçeneğini işaretleyin.
(Not: PostgreSQL de tanımlı olup oracelın tanımadığı veri tiplerini LongVarChar olarak gösterecek.
işeretlenmediğinde oracle ilgili alanı yok sayıyor .)

 

Oracle’ın kök dizininde hs\Admin klasörü içine initPG_SQL.ora dosyasını oluşturun
dosyanın içine

HS_FDS_CONNECT_INFO = PG_SQL
HS_FDS_TRACE_LEVEL = 0

parametrelerini yazın;

Oracle’ın kök dizininde network\Admin klasörü içinde tnsnames.ora dosyasının içine aşağıdaki tnsi ekleyin

PG_SQL =
(DESCRIPTION=
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=[ORA_DB_HOSTNAME])(PORT=[ORA_DB_PORT])) (CONNECT_DATA=(SID=PG_SQL))
(HS=OK)
)

Oracle’ın kök dizininde network\Admin klasörü içinde listener.ora dosyasının içine aşağıdaki ayarı yapın

SID_LIST_[LISTENER_NAME]=
(SID_LIST=
(SID_DESC= (SID_NAME=PG_SQL)
(ORACLE_HOME=[ORACLE_HOME])
(PROGRAM=dg4odbc)
)
)

LISTENER in aktif olması için aşağıdaki komutu cmd pencerinde çalştırın
lsnrctl reload [LISTENER_NAME]

Oracleda databas link oluşturup postgreSQL deki taplolara dbLink te girilen pguserName’in yetkileri dahilinde işlemler yapılabilir.

create database link PG_SQL connect to “pguserName” identified by “pguserPass” using ‘PG_SQL’;

select * from “schemaName”.”tableName”@PG_SQL;

 

Kolay gelsin…