Oracle 11g Kurulumu sonunda hata Enterprise Manager configuration failed due… Listener is not up or database…

Oracle 11g Kurulumu sonunda
“Enterprise Manager configuration failed due to the following error-
Listener is not up or database service is not registered with it…”
şeklinde bir hata alıyorsanız.

ok deyip devam ediniz kurulumu tamamlayınız.

SQL Plus ı çalıştırıp
kullanıcı adını girin: sys as sysdba
parolayı girin: sysPass (oracle database kurarken vermiş olduğunuz şifre)
SQL> select database_name from dual; komutundan sonra kurulum sırasında girmiş olduğunuz database name görülecektir, birden fazla database kurmuşsanız, hangsine bağlı olduğumuzu görmek için.

SQL> alter system set LOCAL_LISTENER='(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=serverIp)(PORT=1521))’ scope=both;
SQL> alter system register;

komutlarını çalıştırdıktan sonra sorun çözülmüş olacaktır.

Yada Database Configuration Asistans aracılığı ile yeni bir Database oluşturma esnasında
LOCAL_LISTENER='(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=serverIp)(PORT=1521))’
parametre set edilebilir.

Kurulum esnasında 9. adımda All Initialization Parameters butonuna tıklayarak
LOCAL_LISTENER parametresi set edilebilir, sonrasında kuruluma devam edilerek başarılı bir şekilde sonladırılır.

Kolay gelsin…